وب سایت دکتر امین عزیزیان

دکتر امین عزیزیان دارای بورد تخصصی رادیولوژی و سونوگرافی و MRI و دارای فلوشیپ اکوی قلب جنین، زاده ۶ مهر ۱۳۶۰ در شهر تهران است. ایشان در سال ۱۳۷۸ با رتبه عالی در دانشگاه علوم پزشکی ایران در رشته پزشکی پذیرفته و در سال ۱۳۸۵ در مقطع پزشکی عمومی فارغ التحصیل شدند. در سال ۱۳۸۷ با رتبه ۵۰ به عنوان دستیار رشته تخصصی رادیولوژی مجددا در دانشگاه علوم پزشکی ایران پذیرفته و در سال ۱۳۹۱ فارغ التحصیل شدند. ایشان در سال ۱۳۹۲ موفق به اخذ بورد تخصصی رادیولوژی و سونوگرافی شدند.

دیدگاهتان را بنویسید